Hore
Čipkárska cesta

Pletenie čipiek patrí medzi najstarobylejšie a najarchaickejšie textilné techniky na Slovensku. Doteraz najstaršia správa o čipkách z Liptova sa zachovala v protokole obce Sielnica z roku 1772.

Galéria paličkovanej čipky

Expozícia liptovskej paličkovanej čipky, nachádzajúca sa v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku, prezentuje charakteristické vzory čepcových čipiek, čipku používanú v ľudovom odeve a bytovom textile.

Galéria paličkovanej čipky

Liptovská čipka patrí svojou technikou zhotovenia medzi archaické formy pletenia čipiek bez použitia formy so vzorom a taktiež aj motívy sa vo vnútri čipky plietli bez použitia špendlíkov. Čepiec s pletenou čipkou ketýš tvoril neodmysliteľnú súčasť ženského ľudového odevu až do obdobia I. svetovej vojny. Biela farba čipky harmonizovala s plátennými rukávcami, dlhšími modrotlačovými sukňami a kabátikmi odevu žien. Na základe konkrétnych čipiek zo zbierkového fondu Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku, historických dokladov, dobových fotografií možno konštatovať, že čepce s pletenými čipkami sa nosili takmer v každej dedine. Často čipkárky jednej obce zhotovovali čipky aj pre ženy z iných obcí. Koncom minulého storočia sa plietli čipky ešte v Hornom, Dolnom a Strednom Sliači, v Ludrovej, Konskej a len tesne pred týmto obdobím sa prestali robiť v Lúčkach. Čipky na čepce a na goliere opleciek sa robili v Liptovskej Lúžnej, Liptovskej Osade a v Liptovských Revúcach. Až do konca 80. rokov sa pletenie čipiek zachovalo len v obci Liptovské Sliače v tvorbe troch čipkárok. Dve z nich boli výrazné osobnosti: Helena Šimčeková (1908–1988) a Margita Gejdošová (*1908), ktoré sa naučili pliesť čipky v detstve od starších žien.

Galéria paličkovanej čipky

V galérii nájdete aj expozíciu projektu „Čipkárska cesta“.

Čipkárska cesta

Cieľom projektu Čipkárska cesta bolo zmapovať tradičnú i súčasnú paličkovanú čipku a činnosť klubov paličkovanej čipky na území Slovenska. Čipkárska cesta bola vlastne putovaním valca s paličkovanou čipkou po Slovensku, na ktorom členky jednotlivých klubov upaličkovali svoj diel.

Čipkárska cesta

Čipkárska cesta

Projekt Čipkárska cesta bol pôvodne rozpracovaný na jeden rok 2008/2009. Počas putovania valca však pribúdali ďalšie kluby, ktoré sa chceli do projektu zapojiť, a tak bol projekt predĺžený do roku 2010. Na Čipkárskej ceste putovali štyri valce: západnou, južnou, strednou a východnou cestou. Zapojilo sa 29 klubov a dvaja jednotlivci, celková dĺžka čipky dosiahla 51,02 m.

Čipkárska cesta

Čipkárska cesta

Čipkárska cesta

Čipkárska cesta

Čipkárska cesta

Je to ojedinelé čipkárske dielo nielen na Slovensku a v Európe, ale snáď na celom svete, o čom svedčí aj získaný rekord.

Čipkárska cesta

V galérii ďalej nájdete aj krásne spracované čipky slovenských dominánt a iných známych svetových objektov.

Čipkárska cesta

Galéria paličkovanej čipky

Galéria paličkovanej čipky

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.