Hore
Jesenné čaro Vlkolínca

Biely Potok je východiskom do jednej z najnavštevovanejších slovenských osád Vlkolínec. Kľukatou cestičkou sa dostanete na parkovisko priamo k osade aj autom, ale odporúčame auto ponechať na dolnom parkovisku a vychutnať si cestu pešo.

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Vlkolínec je podhorská osada, miestna časť okresného mesta Ružomberok. Osada, ktorá sa po prvý raz spomína v roku 1376, ako jediná obec na Slovensku nie je narušená novou výstavbou a predstavuje unikátny urbanistický celok pôvodných ľudových stavieb.

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Vlkolínec – živá obec, ktorá bola Slovenskou vládou roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality a ako neporušený sídelný celok, ktorý z hľadiska rovnorodosti nemá porovnateľný súbor domov v rámci stredoeurópskeho územia bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva (výbor svetového dedičstva UNESCO schválil zápis Vlkolínca 11. decembra 1993 v Kolumbijskom meste Cartagene). Zapísanie do zoznamu potvrdzuje výnimočnosť a univerzálnu hodnotu kultúrnych alebo prírodných lokalít, ktoré vyžadujú ochranu v prospech celého ľudstva.

Jesenné čaro Vlkolínca

V obci je muzeálny objekt – Roľnícky dom v správe Liptovského múzea v Ružomberku s expozíciou pôvodného bývania, používania predmetov v domácnosti, v poľnohospodárstve. Objekt vybudovaný v roku 1886 sprístupnili verejnosti v roku 1991. Jeho zachované pôvodné vnútorné členenie a zariadenie interiéru sú verným obrazom spôsobu života obyvateľov osady na konci 19. a na začiatku 20. storočia.

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Vlkolínec je svahová obec, ležiaca v nadmorskej výške 718 m n. m. v juhovýchodnom výbežku Národného parku Veľká Fatra, v bočnom údolí Revúckej doliny, na južnom úpätí vrchu Sidorovo, ktorý Vlkolínčania od pradávna nazývali Žiar (1099 m n.m.).

Jesenné čaro Vlkolínca

Vlkolínec je hromadnou obcou dvojradovej ulicovej zástavby s dlhými otvorenými dvormi priechodnými do políčok. V Zozname pamiatkového fondu je zapísaných celkom 73 objektov, podstatnú časť chránených objektov vo Vlkolínci tvoria drevenice, respektíve hospodárske dvory.

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Pravdepodobne prvá písomná zmienka o obci Vlkolínec je z roku 1376, keď sa spomína ako jedna z častí mesta „ulíc“ Ružomberka. Vlkolínec bol sedliacko – želiarskou obcou. V roku 1625 mala obec Vlkolínec 4 sedliacke usadlosti a 5 želiarskych domácností.

Jesenné čaro Vlkolínca

Sídelnou osou hornej časti osady Vlkolínec tečie upravený potok od severu na juh v drevených žľaboch.

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Potok vo Vlkolínci tvorí sídelnú os, okolo ktorého vedie komunikácia po oboch stranách, rozvod vody potoka je vedený v drevených žľaboch s priemerom 40 cm, (aby mohli vlkolínske ženy prať a napájať dobytok), avšak v súčasnosti už netvorí os celej lokality, pretože je v strednej časti obce odvedený od cesty medzi domami č.8 a č.9 do záhrad a von z obce. Studňa sa nachádza v strede obce Vlkolínec, zrubová rumpáľová studňa slúžila kedysi ako jediný zdroj pitnej vody.

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Ľudová architektúra Vlkolínca je typickou vrchárskou, základným stavebným materiálom je drevo z okolitých lesov, (kameň ako stavebný materiál sa používal len na stavbu sýpok a komôr). Vyrovnanie svahovitého terénu je riešené vysokou kamennou podmurovkou, sokel je farebným kontrastom oproti stenám zrubu. Nerovnosti stien sa upravovali hlinou, ktorá sa bielila a potom farebne líčila dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Aj vnútorné steny zrubu sa vyrovnávali nahladko hlinou a po zaschnutí sa líčili. Podlaha v pitvore a komore bola spravidla z udupanej hliny, izba mala drevenú podlahu.

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Čaro tejto osady však spočíva aj v jej okolí. Nádherné kopce navôkol si zamilujete. Stačí si sadnúť na lúku a vôbec sa vám nebude chcieť odísť.

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Obyvatelia obce Vlkolínec sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom pastierstvom a salašníctvom, chovom dobytka (ovce), a drevorubačstvom ale aj včelárstvom. Mimo intravilánu obce Vlkolínec sa nachádzajú hospodárske objekty – senníky (štále), sú to jednopriestorové zrubové stavby so sedlovými strechami, roztrúsené na terasovitých políčkach a okolitých lúkách. Nájdete tu aj takýto objekt, ktorý kedysi slúžil najmä pastierom oviec a využívali ich aj ako sezónne obydlia.

Jesenné čaro Vlkolínca

Jesenné čaro Vlkolínca

Po úžasnej prechádzke Vlkolíncom opäť cestičkou dole 🙂  Veru, jeseň má svoje čaro, a na tomto mieste si ho naozaj vychutnáte.

Jesenné čaro Vlkolínca

Použité obsahové zdroje: vlkolinec.sk, Vydavateľstvo DAJAMA

Navigácia k miestu:

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.