Hore
Malebná dedinka Podbiel

Výnimočnosť malebnej dedinky, obce Podbiel s cca 1320 obyvateľmi, spočíva v jej bohatej histórii a zachovanej Pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Bobrova raľa, kde sa zachoval komplex pôvodných drevených zrubových domov postavených v 19. a na začiatku 20. storočia.

Malebná dedinka Podbiel

Malebná dedinka Podbiel

Má zachovanú tradičnú ulicovú zástavbu hospodárskych dvorov. Význam Podbiela podčiarkuje aj miesto jeho polohy. Podbiel je oravská obec severného Slovenska, ležiaca na starej kupeckej ceste, známej aj ako jantárová cesta, či stará soľná cesta, ktorá od nepamäti, už pred keltským osídlením Oravy sa vinula popri rieke Orava dolu, smerom cez terajšiu obec Malatiná a cez malatinský priesmyk na Liptov.

Malebná dedinka Podbiel

Malebná dedinka Podbiel

V Podbieli sa v málo narušenej forme zachovala tradičná zástavba hospodárskych dvorov, charakteristická pre strednú Oravu. Bola vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Donekonečna možno obdivovať skĺbenie účelnosti a estetického vzhľadu. Väčšina objektov už nie je trvalo obývaná, ale niektoré slúžia na rekreačné účely. Pretože sú všetky v súkromnom vlastníctve, prehliadka interiérov nie je možná. Exteriér je prístupný z verejného priestranstva, prehliadku môžete absolvovať individuálne v ktorúkoľvek dennú hodinu.

Malebná dedinka Podbiel

Základným rozlišujúcim znakom oravských obcí je spôsob zástavby domov a situovanie ich dominujúcich stien. Základom hospodárskych usadlostí sú spoločné dvory, postavené takmer s pravidelným odstupom. Dvory sú k ceste otvorené. Pozdĺžna os domu je situovaná kolmo na os cesty.

Malebná dedinka Podbiel

Malebná dedinka Podbiel

Malebná dedinka Podbiel

Z hľadiska priestorového členenia patrí ľudový dom v Podbieli k typu stredoslovenského dreveného domu, ktorý je rozšírený v severnej časti stredného Slovenska. V severnej časti Oravy sa najčastejšie vyskytuje spojenie izby, pitvora – predeleného na kuchyňu, a zadnej izby. Takéto členenie má väčšina domov vo všetkých obciach povodia Oravy od Tvrdošína nadol. Výnimku vytvára Podbiel, kde väčšina starých domov vytvára spojenie trojpriestorových obytných celkov (izba, pitvor, komora).

Malebná dedinka Podbiel

Malebná dedinka Podbiel

Celkovo ide o 47 dvoj – a trojpriestorových objektov ľudovej architektúry so šindľovými strechami a svojráznou výzdobou. Zaujímavým je originálny vetrací otvor v štíte domov, ktorý má tvar kalicha.

Malebná dedinka Podbiel

Táto zástavba sa nachádza priamo pri hlavnej ceste, takže si ju viete vychutnať samotným prejazdom cez obec, ale určite si to budete chcieť pozrieť aj detailnejšie. Zaparkovať sa tu dá neďaleko pri potravinách alebo vyhradenom parkovisku pri navigačnej tabuli priamo pri hlavnej ceste. A nezabudnite ešte na tunajšie Malé etnografické múzeum 😉

Malebná dedinka Podbiel

V zrekonštruovanej historickej budove bývalej cirkevnej školy č. 194 (ktorá je hneď oproti Bobrovej rale – cez cestu) nájdete výstavu predmetov, ktoré sa v minulosti používali v podbielanských domácnostiach, v poľnohospodárskych prácach ale aj v liturgii.

Malebná dedinka Podbiel

Malebná dedinka Podbiel

Malebná dedinka Podbiel

Malebná dedinka Podbiel

Malebná dedinka Podbiel

A ak budete mať šťastie ako my, privítajú vás a aj zaspievajú milé dievčence z obce 🙂

Malebná dedinka Podbiel

Použité obsahové zdroje: podbiel.sk

Navigácia k miestu:

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.