Hore
Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny je jeden z najkrajších skanzenov na Slovensku. Múzeum je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí v podhorí Roháčov len 4 km od obce Zuberec. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je tu rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy. Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica, Goralské lazy.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Úlohou múzea je priblížiť návštevníkom objekty ľudovej architektúry a ich zariadenie. Snaží sa ukázať vnútorné usporiadanie sídel a ich vonkajšie prostredie – polia, lúky, pasienky, ktoré súviseli s obživou.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Jeho stredom preteká horský potok Studená, z ktorého je rekonštruovaný náhon na mlyn a valchu. Na jeho brehoch je na ploche približne 20 ha postavená dedina – súbor charakteristických ľudových stavieb z jednotlivých oravských regiónov.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Areál múzea sa rozkladá na poľane Brestová v podhorí Západných Tatier – Roháčov. Pôvodne boli na tomto mieste urbárske  pasienky obyvateľov Zuberca. V roku 1967 sa tu začalo stavať múzeum, základný kameň bol položený 24. 9. 1967. Stavby v múzeu sú väčšinou originály, ktoré pôvodne stáli v rôznych lokalitách na Orave. Boli odkúpené od pôvodných majiteľov, rozobraté, prevezené a po ošetrení nanovo poskladané v múzeu. Objekty, ktoré nebolo možné získať alebo previezť, boli rekonštruované.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

 

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Pri vstupe do múzea sa sa nachádza baroková zvonica (1860), ktorá pozostáva z dvoch častí. V spodnej murovanej časti bol v minulosti obecný archív a požiarna zbrojnica. V hornej drevenej doskovej nadstavbe sa nachádza zvon z Kraľovian. Na vrchole zvonice je pripevnený kovový kohút ako symbol ochrany pred požiarom.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Zemianska kúria Meškovcov (1752) – Zemania nazývali svoje obytné domy, alebo vidiecke sídla kúriami. Kúria rodiny Meškovcov pozostáva z dvoch bytových jednotiek. Staršia zadná časť domu bola postavená v roku 1752 a podľa spomínania starších miestnych obyvateľov tu bola umiestnená súkromná latinská škola, v ktorej sa učil aj významný slovenský básnik P. O. Hviezdoslav. Predná obytná časť bola vybudovaná v polovici 19. storočia.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Väčšina oravských dedín vznikla v 15. a 16. storočí na valaskom práve. Pri zakladaní dedín bola pre jednu usadlosť vymeraná raľa – zem, z ktorej bolo treba zemepánovi odovzdávať určité dávky. Na týchto raliach si pozdĺž cesty osadníci postavili prvé domy. Postupne pribúdali ďalšie domy, dvory sa zužovali a v priebehu času sa vyvinula hustá ulicová zástavba. Ulica je ukážkou radovej zástavby mnohých oravských dedín.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Usadlosť zámožného roľníka  – Kópia roľníckej usadlosti Dieškovcov, ktorej predná časť s pavlačou bola postavená v roku 1869. Ďalšia samostatná bytová jednotka s pitvorom, kuchyňou a izbou bola  k domu pristavaná neskôr.  Objekt v súčasnosti slúži na výstavy a iné prezentačné aktivity.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Usadlosť zámožného roľníka (1923) – Uzatvorená usadlosť je najmladším objektom v múzeu. Murovaná komora, ktorá uzatvára dvor v prednej časti, bola postavená v roku 1930. Ojedinelým znakom ľudovej architektúry v Hruštíne sú strechy s dvakrát lomeným štítom.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Nechýbajú tu ani technické stavby ako mlyn na vodný pohon, plátennícky mangeľ na hladenie modrotlače, olejáreň, hrnčiarska pec a iné. Zariadenie domov a chov domácich zvierat (v letnom období aj pestovanie typických plodín) umožňujú návštevníkom predstaviť si život a prácu Oravcov v minulosti.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Skoro v každom objekte nájdete pútavé expozície, kde môžete objaviť obrovské množstvo detailov.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Kostoly sa v stredoveku stavali na návrší nad dedinou a spravidla boli obklopené cintorínom. Areál kostola s cintorínom býval obohnaný kamennými hradbami s murovanou bránou. Hradby mali v minulosti obrannú funkciu, pretože v kostole nachádzali ľudia útočisko v čase vojnového nebezpečenstva. V areáli skanzenu sa nachádza Kostol sv. Alžbety Uhorskej – Neskorogotický drevený kostol bol postavený pravdepodobne začiatkom 15. storočia ako filiálka rímsko-katolíckej farnosti vo Veličnej. Pôvodná stavba pozostávala z lode uzavretej menšou svätyňou so sakristiou. Veža s ihlanovou zvonicou v prednej časti kostola bola pristavená v 17. storočí. Z tohto obdobia pochádza aj chórová empora nad vstupom do lode. Doskový strop lode a  chórovú emporu zdobí renesančná maľba s rastlinným motívom. Výmaľba svätyne pochádza z roku 1646. V interiéri kostola sú fragmenty z jeho pôvodného zariadenia.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

V areáli skanzenu sa nachádza aj expozícia Oravského múzea – Zemianska kúria. Pozoruhodné sídlo príslušníkov zemianskeho rodu v jedinom múzeu svojho druhu na Orave.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Kópia zemianskej kúrie z Vyšného Kubína v správe Oravského múzea sa nachádza v Múzeu oravskej dediny v Brestovej. Zemianska kúria bola pozoruhodným sídlom príslušníkov zemianskeho rodu Meško, ktorým poskytovala reprezentatívne a pohodlné bývanie ešte začiatkom 16. storočia. Murovaná časť zemianskej kúrie vežovitého charakteru vznikla pravdepodobne už v roku 1520 a súčasný tvar nadobudla v 18. storočí zrubovou prístavbou. Radí sa medzi neskoro renesančné stavby.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Je zariadená v čiastočne dobovom štýle zemianskej rezidencie so salónikom. Prostredníctvom vzácnych exponátov zo zbierkového fondu Oravského múzea, odboru histórie a etnografie, prezentuje honosne zariadený interiér zemianskeho obydlia. V rámci sociálnych rozdielov približuje komfort životných potrieb nižšej šľachty – zemianstva na Orave.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

V tomto objekte nájdete aj expozícii venovanú modrotlači na Orave.

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Múzeum oravskej dediny Zuberec - Skanzen v srdci Oravy

Prehliadku v Múzeu oravskej dediny môžete absolvovať individuálne kedykoľvek počas otváracích hodín. Ale môžeme povedať, že ak si túto prehliadku naozaj chcete užiť, prejsť všetky expozície, spraviť si relax pri potoku, oddýchnuť si na kopci a kochať sa pohľadmi, vyčlente si na túto prehliadku naozaj niekoľko hodín. A ak sa chystáte aj niečo pofotiť, tak kľudne aj celý deň 🙂  Ale určite návštevu tohto múzea odporúčame, právom je pýchou Oravy a radi sa sem kedykoľvek vrátime.

Použité obsahové zdroje: muzeum.zuberec.sk

Kontakty

Múzeum oravskej dediny
Brestová 850
027 32 Zuberec
Telefón: +421 43 5395 149
E-mail: muzeum@zuberec.sk

Otváracie hodiny nájdete na odkaze: https://muzeum.zuberec.sk/otvaracie-hodiny/

Navigácia k miestu:

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.