Hore
Šatnica Matice Slovenskej

Šatnica Matice slovenskej ako matičná požičovňa krojov a kostýmov potvrdzuje svoje kvalitné služby a pozoruhodný obsah desaťročia budovaného depozitu v Martine. Šatnica, ako sa jej dlho a dôverne hovorí na celom Slovensku a tak ju často vníma aj slovenské zahraničie, totiž pravidelne oblieka účinkujúcich komerčných reklám, divadelníkov a ochotníkov (divadelné scénky Mladej Matice), účastníkov slávnostných sprievodov a kultúrno-spoločenských podujatí po celom Slovensku, ale aj reprezentantov Slovenskej republiky v zahraničí. Najkrajšie kroje zo Šatnice MS môže verejnosť vidieť na výstavách v rôznych mestách Slovenska. Matičná Šatnica je výnimočná tým, že sprístupňuje pôvodné slovenské kroje širokým vrstvám obyvateľstva.

Ľudia si tu môžu požičať vzácne kúsky za naozaj ľudové ceny.

 

Šatnica Matice Slovenskej

Šatnica Matice slovenskej je garantom zachovania, obnovy a udržiavania originality tradičného ľudového odevu, tradičných kalendárových obyčají. Zbierkami krojov, kostýmov, doplnkov a rekvizít podporuje ochotnícke, poloprofesionálne a profesionálne súbory pri prezentácií kultúrneho dedičstva a spomienkach na významné osobnosti a udalosti národnej a literárnej histórie Slovenska. Šatnica Matice slovenskej je pracoviskom pre požičiavanie kostýmov a rekvizít aj pre členskú základňu a verejnosť.

 

Národopisná Šatnica Matice slovenskej je naozaj bohatá na slovenské kroje, dobové a karnevalové kostýmy a rôzne rekvizity. Veď jej korene siahajú do roku 1922, keď začala vznikať garderóba, aby ochotníci mohli hrať aj historické hry, pre ktoré dovtedy kostýmov prakticky nebolo. Dnes Šatnica MS, pod oficiálnym názvom Požičovňa kostýmov a krojov MS, sprístupňuje verejnosti až 3708 pôvodných krojov, zaujímavých kostýmov a rekvizít.

Šatnica Matice Slovenskej

Šatnica Matice Slovenskej

Šatnica Matice Slovenskej

Šatnica Matice Slovenskej

Šatnica Matice Slovenskej

Urobte si malý výlet do Martina na Škultétyho 1 a požičajte si kroj či kostým zo Šatnice Matice slovenskej.

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.