Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Detský folklórny súbor Prvosienka

Detský folklórny súbor pôsobí ako občianske združenie pod názvom DFS PRVOSIENKA v Bratislave.

Súbor datuje svoj vznik od roku 1981 a pôsobí v prostredí hlavného mesta, kde sa snaží prostredníctvom svojich aktivít vštepiť deťom a mládeži lásku k slovenským ľudovým tradíciám. Deti prostredníctvom tanečnej a hudobnej prípravy sa zoznamujú s ľudovými tradíciami, učia sa ich, pripravujú sa ich prezentovať.  Vďaka prezentácii deti získavajú sebavedomie, schopnosť vystupovať na verejnosti, hrdosť na Slovensko a jeho ľudové umenie. Ľudové tance, piesne a zvyky sú súčasťou programových čísel DFS Prvosienka.

Po 22 rokoch sa vedenie súboru pokúsilo o obnovenie a založenie detskej ľudovej hudby DFS Prvosienka, čo sa podarilo aj na popud rodičovského spoločenstva v septembri 2019. Vďaka zanietenosti Mgr. Dagmary Hrnčírovej /bývalej primášky VUS Technik STU, FS Karpaty/ sme obsadili pozície primáša, prvých huslí, klarinetu, cimbalu, kontrabasu a akordeónu. Mladí muzikanti sa postupne oboznamujú s repertoárom súboru a nahadzujú pod taktovkou vedúcej hudobnej zložky hudobné úpravy k programovým číslam súboru.

Repertoár súboru je zložený z tancov, piesní, zvykov a hier z rôznych regiónov Slovenska.

Súbor v súčasnosti združuje 146 detí a mládeže vo veku od 5 do 17 rokov.

Okrem pravidelnej zmysluplnej činnosti, pohybovej, speváckej i hudobnej prípravy súbor organizuje podujatia pre verejnosť (výchovné koncerty) a zúčastňuje na rôznych kultúrnych akciách a festivaloch či už na Slovensku alebo v zahraničí.

V rokoch 2018 – 2019 sa súbor aktívne zúčastnil programových čísiel na nasledovných festivaloch:

V roku 2018 sa zúčastnil – World of Youth Cruise Festival – X. WORLD OF YOUTH INTERNATIONAL MUSIC AND DANCE FESTIVAL, v Stredomorí (april 2018), CIOFF Festival Kunovice (ČR), 12th International Folk Festival “OHRID SUN” v Macedónsku.

V roku 2019 – MFDFS Bratislava (SK), DFF Kolovrátok Heľpa 2019 (SK), DFF Deti pod Poľanou, Hriňová 2019 (SK), Festival Tekov tancuje a spieva, Starý Tekov 2019 (SK), 24. ročník Hontianska paráda HRUŠOV 2019 (SK), MAKÓ County-Wandering Folklore Festival v Maďarsku.

Počas svojej existencie súbor získal viacero významných úspechov na súťažiach choreografií, ľudových tancov.

Z posledného obdobia v súťaži „Vrť sa dievča 2017“ – súbor získal zlaté pásmo s návrhom na postup do Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Pod likavským hradom 2017; na festivale „Rozkvětlé Čechy – 2017“ v ČR súbor získal Diplom – Laureát III. st. v kat. FOLK DANCE – I.sk ; na XV. festivale „DUHA 2017“ v ČR súbor získal ocenenie Laureát I.st v kategórii FOLK DANCE – III.sk a ocenenie Diplomant I.st v kat. FOLK DANCE – zmiešaná skupina.

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Mgr. art. Ľubica Mešková
(umelecká vedúca, choreografka)
+421 905 509 327
lubica.meskova@stuba.sk

Mgr. Jana Bezáková
(organizačná vedúca)
+421 903 941 991
bezakart@gmail.com

Mgr. Dagmar Hrnčířová
(vedúca ľudovej hudby)

MUDr. Anetta Kováčiková
(predsedníčka OZ)

www.prvosienka.com

     

3

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.