Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórna skupina Cífer

Folklórna skupina CíferVo folklórnej skupine Cífer pretancovali čižmy už štyri generácie tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Folklórna skupina Cífer prezentuje zvyky a tradície obce Cífer a trnavského regiónu. Repertoár folklórneho kolektívu zobrazuje autentický folklór tohto pôsobivého regiónu a obohacuje ho aj jeho írečité nárečie a krása bohatej výšivky ľudového kroja. Vo svojom repertoári má napr. žatevné, regrútske, hodové či svadobné pásmo, obrázky zo života Cíferanov a vianočné pásmo. Piesňami, tancami, hovoreným slovom a krásnymi krojmi, členovia folklórnej skupiny tento región približujú širokej verejnosti v rôznych kútoch Slovenska i v zahraničí.

Folklórna skupina Cífer sa taktiež zapája aj do reálneho života. Robí tradičné čepčenie nevesty na svadbách, chodenie Mikuláša so svojim sprievodom, fašiangový sprievod po dedine alebo stavanie mája.

V súčasnosti má FSk Cífer 25 aktívnych členov. Jej skupinová základňa pozostáva z troch zložiek: tanečnej, speváckej a hudobnej. Čo sa týka hudobnej zložky, máme už niekoľko rokov stáleho harmonikára Janka a ďalších dvoch mladých harmonikárov, ktorých náš Janko zaúča do hry. Taktiež máme niekoľko speváckych a tanečných sólistov, ktorí sa zúčastnili nejednej súťaže a prehliadky a FSk vďaka nim získalo už 11 kolektívnych aj individuálnych ocenení.

Vedúcou folklórnej skupiny je od roku 2018 Kristína Bachratá. Amália Krištofovičová odovzdala po 27 rokoch vedenie svojej neteri, ďalšej generácii.

V máji roku 2019 sa uskutočnila fotodokumentácia ľudového odevu v obci Cífer, ktorú realizoval digitalizačný tím CTĽK. Podarilo sa zdokumentovať viac ako storočné odevy a odevné súčasti. Zaznamenal sa postup obliekania mladuchy ako aj špecifický postup uväzovania stužiek slobodných dievčat. Viaceré odevy boli nafotené aj s využitím motorizovaného otočného stola a následne spracované do 360° produktových fotografií. Všetky materiály sú sprístupnené na webovom sídle www.fondtlk.sk pod obcou pôvodu Cífer.

Digitalizačný tím CTĽK tvorili: Michal Veselský, Stanislava Tichá a Miroslav Hanák.

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Kristína Bachratá
Vedúca FSk CÍFER

Tehelná 23, 917 01 Trnava
0915 312 027
kristinabachrata2311@gmail.com

Amália Krištofovičová
Zástupkyňa vedúcej FSk CÍFER

Hlboká 18, 917 01 Trnava
0915 988 225
amaliakristofovicova@hotmail.com

https://www.fskcifer.sk/

   

Podujatia:

0

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.