Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórna skupina Ledničanka

Folklórna skupina Ledničanka z Lednice bola založená pred viac ako 40 rokmi. K najväčším úspechom speváckej skupiny sa radí účinkovanie na medzinárodnom folklórnom festivale v Detve v r. 1984 v programe Svadba na Považí a v r. 1997 tiež v Detve v programe Stredné Považie s pásmom Námluvy, ktoré režijne spracoval Ing. Viliam Gruska.

Skupina sa zúčastňovala súťaží a festivalov, ktoré pripravuje Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Účinkovali s pásmami: Námluvy, Štvrtkový večer pred veselím, Drápanie peria, Nosenie duchien mladej nevesty, Dožinky, Kosenie a hrabanie sena a Lednická svadba. Jej dlhoročnou vedúcou bola pani Štefánia Mičková. V súčasnosti vedie skupinu Veronika Šeligová, ktorá je členkou skupiny od r. 1983. V r. 2017 sa ku skupine pridali aj deti a mladí pod vedením Andrey Barkovej, Vandy Gažovej a Ľubomíra Gašpárka. A tak vznikla v obci mladšia a detská zložka skupiny. Deti a mladí sa venujú spevu, hraniu na hudobných nástrojoch a spoznávaniu zvykov a tradícií obce. Zúčastnili sa súťaže detského hudobného folklóru Keď si ja zaspievam, vystúpení s pásmom Škriepky pod hradom – v Lednici a v okolitých obciach… Mladí sa venujú i začepčovaniu neviest na svadbách…

Fotogaléria

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Vanda Gažová – 0948 770 381 – vanda.gazova@gmail.com
Andrea Barková – 0944 468 662
Veronika Šeligová – 0908 715 599

     

Podujatia:

8

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.