Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórna skupina Šulekovo

Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca začala písať svoju históriu začiatkom roka 1973. Skupina začínala ako ženská spevácka skupina pod vedením manželov Mičkových, pričom Mgr. Oľga Mičková je vedúcou skupiny dodnes.

Po prvom úspešnom verejnom vystúpení – 8.3.1973 – sme sa rozhodli naďalej vyhľadávať autentické piesne našich predkov. Odvtedy nepretržite uchovávame autentické zvyklosti, tance, piesne, kroje i materiálne dedičstvo svojich predkov. Všetky materiály sme získali cieľavedomým prieskumom od najstarších žijúcich „pamätníkov“ narodených na sklonku 19. storočia.

Postupne pribúdali aj mužské hlasy a v roku 1977 tak vznikla Folklórna skupina Šulekovo, ktorá má dnes približne 30 stálych členov. Šulekovo je od roku 1980 miestnou časťou Hlohovca. Kedysi obec Šulekovo niesla názov Beregseg.

Počas našej činnosti sme účinkovali na mnohých folklórnych festivaloch doma i v zahraničí – Krakovany, Myjava, Východná, 6 štátov Európy: Poľsko, Maďarsko, Česko, Nemecko, Belgicko, Slovinsko.

Zúčastňujeme sa krajských i celoslovenských súťaží a v súťaži Nositelia tradícií máme za sebou viacero úspechov.

V našom repertoári sa nájde mnoho zvykoslovných pásem. Prvým pásmom obyčají bol „Podvečer u Berdiny Žemlovej“, ktorým sme zažiarili aj na celoslovenskej prehliadke dedinských folklórnych skupín v roku 1979 v Žiline, a to medzi 23 vybranými skupinami z celého Slovenska. Iné: Zabíjačka v Beregsegu, Beresecká svadba, Fašiangové zvyklosti – pochovávanie basy, Po oberačke veselo je pri vínečku, Bereseckí chlapci rukujú, O jarmeku po jarmeku,… Ženská časť skupiny sa venuje i čepčeniu na svadbách.

Našu súčasnú hudobnú zložku tvoria najmä harmonikári, no počuť u nás i kontrabas, ozembuch či klarinet.

Pre ďalšie generácie zanechávame: krátkometrážny film Zabíjačka v Beregsegu, magnetofónovú kazetu Beresecké rovné pole, knihu Piesne zo Šulekova, film Páračky v Beregsegu, CD piesní, DVD Žatva našich pradedov, DVD nahrávky z výročí FSk.

Jedným z našich najväčších úspechov je naša prezentácia v 3. sérií folklórnej šou Zem spieva.

Tiež sme hrdí na svojich výborných sólistov, ktorí tiež vystúpili v šou Zem spieva:

Ján Bielik

Nikola Rafajdusová

Fotogaléria

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Mgr. Oľga Mičková
vedúca skupiny

0907 261 002
fsksulekovo@gmail.com

     

Podujatia:

5

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.