Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Bezanka

Folklórny súbor BezankaSúbor vytvorila vo februári 1974 skupina mladých študentov Štefana Akácsa s cieľom uchovávať a prezentovať tanečné, hudobné a spevácke folklórne bohatstvo regiónov Slovenska. Zriaďovateľom súboru sa stali Bratislavské elektrotechnické závody.

V rokoch 1974 – 1996 v súbore pôsobil Mgr. Jozef Burič (choreograf, tanečný pedagóg a umelecký vedúci). Pod jeho choreografickým a umeleckým vedením sa Bezanka zaradila medzi popredné amatérske umelecké telesá na Slovensku. V roku 1993 prišiel súbor (Jozef Burič) s novou myšlienkou, ktorá vyústila do prvého spoločného integrovaného vystúpenia s FS Javorček (členovia s mentálnym postihnutím) v Eko Iuvente v Bratislave za účasti zástupcov diplomatického zboru na Slovensku. Do roku 1997 Bezanka s Javorčekom absolvovali množstvo benefičných vystúpení Pokoj ľuďom dobrej vôle… po celom Slovensku. Spoločne vystúpili i na 40.ročníku Folklórneho festivalu Východná (1994) a na FF Koliesko v Kokave nad Rimavicou, ale i v zahraničí (svetový folklórny festival v belgickom Schotene a Európsky kultúrny a hudobný festival v Bonne). Myšlienka integrovaných vystúpení si všade získala veľké sympatie a uznanie a obohacovala účinkujúcich aj publikum o neopakovateľné emocionálne a umelecké zážitky. Najvýraznejší podiel na týchto úspechoch má Mgr. Jozef Burič, autor spoločných choreografií. Neskôr štafetu spolupráce so súborom Javorček prevzal folklórny súbor Lipa pod vedením umeleckého vedúceho a choreografa súboru Lipa Mgr. art Pavla Bútora. Po odchode Jozefa Buriča sa stal umeleckým vedúcim Bezanky Viliam Korenčík (od roku 1996). Počas jeho pôsobenia sa rozšíril repertoár súboru o nové choreografie zo Zemplína, Šariša, Spiša, Tekova, Oravy, Liptova, Podunajska. Naštudovávajú sa tiež nové hudobné a spevácke pásma zo Zemplína, Šariša, Liptova, Hontu, Trenčianska a i.

Súbor účinkuje na rôznych podujatiach, folklórnych súťažiach a festivaloch doma (FF Východná, FF Myjava, FF Hontianska Paráda Hrušov, FF Koliesko Kokava nad Rimavicou, FF Klenovská Rontouka Klenovec, Očovská folklórna hruda Očová a i.), úspešne sa predstavil v Európe (Veľká Británia, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Francúzsko, Portugalsko, Slovinsko, Nemecko, Fínsko, Španielsko, Česká republika) i v Mexiku, USA a Číne. Získal rad ocenení, z ktorých najvzácnejšie sú nesporne ocenenia dosiahnuté na celoštátnych súťažných prehliadkach. Z najväčších úspechov, ktoré dosiahol, spomeňme aspoňocenenie laureát Šaffovej ostrohy 2002 (súťaž tanečníkov sólistov v Dlhom Klčove).

Súbor spolupracuje s ľudovou hudbou Dudíci pod vedením Šimona Dudíka (predník).

Celkový program súboru v súčasnosti zahŕňa viac ako dve hodiny tanečných, speváckych a hudobných čísiel z rôznych regiónov západného, stredného a východného Slovenska.

Dĺžku predstavenia, jeho obsah i počet účinkujúcich vieme upraviť podľa Vášho želania.

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Súčasné vedenie súboru tvoria:
Ján Šebeň (riaditeľ)
Viliam Korenčík (umelecký vedúci)
Michaela Navrátilová (tanečná pedagogička)

Karloveská 64, Bratislava
Iuventa

0903 429 527
fsbezanka@zoznam.sk
www.bezanka.sk

     

Podujatia:

4

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.