Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Borievka

Folklórny súbor BorievkaFS Borievka je Vysokoškolským súborom pôsobiacim pod Leteckou Fakultou TU v Košiciach. Od roku 2015 je Folklórny súbor Borievka súčasťou centra tradičnej kultúry v Kasárňach kultúrparku, kde spolupracuje s Domom Autentickej kultúry K13.

V roku 2019 FS Borievka oslavovala 40. výročie od svojho založenia. Teda korene tohto kolektívu siahajú do roku 1979, kedy bol folklórny súbor založený ako súčasť Vysokej vojenskej leteckej školy, neskôr leteckej fakulty TU v Košiciach. V roku 2009 vzniklo OZ FS Borievka popri činnosti Folklórneho súboru Borievka. V roku 2015 sa stal FS Borievka súčasťou centra tradičnej kultúry v Kasárňach kultúrparku.

Aktuálne pôsobí a trénuje v priestoroch LF TU a Kasárňach kultúrparku v Košiciach. Dnešný kolektív má viac ako 45 členov a pozostáva z hudobnej a tanečnej zložky a speváckej zložky.

Od svojho zrodu súbor zaznamenal vyše 1200 vystúpení na rôznych folklórnych festivaloch a slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí. V roku 2017 súbor odpremiéroval program „Svetlom napísané”, ktorého reprízy boli v roku 2018 v Rožňave a v Košiciach. Súbor pred 2 rokmi vyhral súťaž Akademický Zvolen a taktiež sa umiestnil na 3. mieste na Svetovom tanečnom festivale v Južnej Kórei. V roku 2019 súbor reprezentoval slovenský folklór na Vínnom festivale na ostrove Madeira. Od založenia pracuje nepretržite. V radoch súboru sa vystriedalo vyše 800 mladých ľudí, ktorí popri štúdiu či zamestnaní hodnotne využívali svoj voľný čas.

Folklórny súbor už dlhé roky sprevádza Ľudová hudba Radoslava Kertisa, ktorá minulý rok vydala svoje prvé CD – Kec som ja bul u Košici.

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Vedúci súboru:
Ján Vajda – 0918 990 208
info@fsborievka.sk

www.fsborievka.sk

     

Podujatia:

2

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.