Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Bystrančan

V severovýchodnej časti Slovenska, na rozhraní regiónov Šariša a Zemplína v okrese Vranov nad Topľou, leží obec Bystré s vyše 2500 obyvateľmi. Obec je známa bývalou fabrikou Cementáreň, terajšou Zeocem a.s.. Vďaka Cementárni vznikol v roku 1954 súbor Cementár. Založili ho mladí ľudia, pracovníci fabriky ale aj obyčajní obyvatelia obce. V roku 1993 súbor prešiel pod správu obce a premenoval sa na Folklórny súbor Bystrančan. Súbor má svoju tanečnú, spevácku a hudobnú zložku. Popri súbore pôsobí aj Detský folklórny súbor Bystranček.

Od svojho vzniku súbor absolvoval množstvo vystúpení doma aj v zahraničí, na rôznych festivaloch, slávnostiach a súťažiach. Môžeme spomenúť napríklad 2. miesto na súťaži o najlepšiu choreografiu v Turecku v roku 2011, ktorej sa zúčastnili súbory z celého sveta. Taktiež v roku 2004 súbor vyhral 2. miesto v krajskej súťaži o najlepšiu choreografiu v Sabinove. Každoročne sa zúčastňuje rôznych festivalov v zahraničí, napr. v Grécku, Bulharsku, Taliansku, Česku, Turecku, Holandsku, Nemecku, Rumunsku, Srbsku či na Ukrajine. Na domácej pôde sa absolvuje vystúpenia na mnohých folklórnych slávnostiach.

Cez obec preteká Hermanovský potok, ktorý po stáročia robil prirodzenú hranicu regiónov Šariša a Zemplína. Preto súbor udržiava a reprezentuje folklór oboch regiónov. V repertoári má ľudové piesne, rýchle točené čardáše, pomalé párové tance, regrútske tance, dievčenské tance do kruhu, polky atď. Nachádzajú sa v ňom autentické aj štylisticky upravené tance. Dĺžka programu je približne 90 min., program je však možné prispôsobiť podmienkam. Taktiež súbor ponúka aj čepčenie nevesty v ktorom sú zahrnuté autentické piesne z okolitého kraja. K tomu pripája aj družbovský fľaškový tanec.

V roku 2019 vydal súbor CD s názvom „Na Bištranskim poľu“, ktorý obsahuje autentické piesne priamo z dediny, ktoré vedúcemu súboru prespievala p. Mária Hrehová, ktorá bola dlhoročnou členkou speváckej zložky folklórneho súboru. Nachádzajú sa na ňom aj iné piesne zo Šariša a Zemplína a taktiež aj rusínske autentické piesne. Krst CD bol spojený aj s výročným programom k 65. výročiu vzniku.

V súčasnosti v súbore pôsobí cca 60 ľudí, prevažne tanečníkov vo vekovej kategórií 13 – 25 rokov. V detskom súbore sú deti od 6 – 12 rokov. Umelecký vedúci je p. Martin Haľko. Súbor má nácviky v Kultúrnom dome v Bystrom.

Fotogaléria

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Vedúci súboru: Martin Haľko
tel.: 0908 310 167
e-mail: martin.halko@entrum.sk

www.bystrancan.sk

Podujatia:

8

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.