Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Drienovec

Folklórny súbor DrienovecZa podpory vedenia závodu TATRA Bánovce nad Bebravou vznikol v roku 1976 folklórny súbor Tatrovák. Pri jeho zrode stáli mladí ľudia – pracovníci závodu, ktorých snahou bolo zachovanie ľudovej kultúry z domáceho regiónu (Bánovecko – najmä obce Kšinná, Horné Ozorovce, Zlatníky a Uhrovec), Dolného Liptova a Trenčianskej oblasti.

Prvýkrát sa súbor stretol s obecenstvom na odborárskej schôdzi v rekreačnom stredisku Striebornica. Postupne pribúdali verejné vystúpenia a s rozširovaním programu sa súbor dostával viac do povedomia širšej verejnosti.

Počas doby svojho pôsobenia súbor nezabúda na spoločenské udalosti, spojené s jeho činnosťou a to na jednotlivé výročia jeho založenia, pripomínané každých päť rokov. Osobitne treba spomenúť 15. výročie založenia, konané 29. 6. 1991, na ktorom sa súbor Tatrovák oficiálne premenoval na Folklórny súbor Drienovec. Členovia súboru sa so svojím programom predstavili aj na rôznych folklórnych festivaloch nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V súčasnej dobe FS Drienovec pôsobí pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou. Pozostáva z tanečnej, speváckej a hudobnej zložky a aktuálne v ňom pôsobí približne 20 členov. Spolupracuje aj s ľudovou hudbou Poluvská muzika.

Ako jeden z popredných nositeľov tradícií Bánovecka sa FS Drienovec zúčastňuje podujatí usporadúvaných mestom Bánovce nad Bebravou. Pravidelne organizuje fašiangový sprievod mestom a tanečnú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Tanečnými a speváckymi vystúpeniami sa prezentuje najmä na západnom Slovensku a v susednom Česku. Svoju činnosť obohacuje o tradičné čepčenia na svadbách.

Keďže spoločné tréningy a čas strávený na javisku nám nestačia, stretávame sa aj na rôznych podujatiach, festivaloch, večierkoch, plesoch, alebo spoločne testujeme našu kondičku pri športových aktivitách.

Fotogaléria

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Vedúca súboru:
Veronika Palušová

0904 978 109
drienovec@fsdrienovec.sk

www.fsdrienovec.sk

     

Podujatia:

6

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.