Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Haviar

Folklórny súbor HaviarFolklórny súbor Haviar vznikol v roku 1985. Súbor spracováva folklórny materiál najmä z oblasti Horného Gemera (okolie Rožňavy), no vo svojom repertoári má aj tance z iných regiónov Slovenska (napr. Hron).

S myšlienkou založiť súbor v Rožňave prišiel v roku 1985 pán Štefan Fabo, ktorý bol zborovým spevákom SĽUKu. O spoluprácu poprosil pána Jána Liptáka, ktorý sa stal prvým choreografom súboru. Tretím významným človekom, ktorý sa zaslúžil o rozvoj súboru v jeho začiatkoch, bol pán Igor Adler, ktorý v ňom pôsobil ako korepetítor. Súbor vo svojich počiatkoch fungoval pri vtedajšom Baníckom učilišti v Rožňave ako krúžok. Keďže mesto Rožňava má bohatú banícku tradíciu a súbor pracoval pri SOU ŽB v Rožňave, aj názov „Haviar“ vybrali tak, aby túto banícku tradíciu vystihol. Aj keď boli na začiatku pôsobenia súboru skeptickí, do troch rokov pripravili prvý celovečerný program, vďaka ktorému bol súbor zaradený do kategórie C, ako súbor vyspelý. Medzi prvé tance, ktoré má vo svojom repertoári, patrí napríklad stále obľúbený tanec pod názvom „Tanec nepozvaných pred kostolom“.

Počas existencie súboru sa v jeho radoch vystriedalo už množstvo tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Základ súboru tvoria študenti stredných a vysokých škôl z okresu Rožňava, no vekový rozsah členov siaha od 15 až do 72 rokov.

Medzi úspechy súboru patrí účasť na kategorizácii folklórnych súborov v roku 1989 v Humennom, kde bol súbor zaradený medzi súbory vyspelé. Vďaka tomu s ním vtedajšia Československá televízia natočila dva filmy – Rejdovské a Zbojnícke motívy. Súbor sa stal štyrikrát laureátom celoštátnej prehliadky vojenských folklórnych súborov Folklórny Turiec v Martine. Nemálo ocenení získali aj jeho sólisti a spevácka skupina. Medzi ďalšie významné ocenenie patrí medzinárodná cena „Za zachovávanie tradičného regiónu Gemer“, ktorú súbor získal v roku 2015 na medzinárodnom folklórnom festivale vo Wisle v Poľsku.

Popri tanečnej zložke vyvíja svoju činnosť i ženská a mužská spevácka skupina, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti.

Každoročne šíri folklórny súbor Haviar dobrú náladu z tanca a piesní na širokej škále vystúpení doma i v zahraničí a reprezentuje tak okres Rožňava i Slovensko. Za zmienku stoja určite zahraničné vystúpenia v Taliansku, Rumunsku, Francúzsku či Maďarsku a Česku. Členovia súboru však rovnako radi vystupujú aj na slovenských festivaloch ako Hontianska paráda v Hrušove, Detva, Heľpa. Každý rok sa tešia na domáce folklórne festivaly ako Gemerský folklórny festival v Rejdovej a Rok na Gemeri, na ktoré chodia s hrdosťou a prezentujú to najlepšie, čo majú.

V októbri 2018 FS založil dva detské folklórne súbory, Malý Haviar a Deti FS Haviar, kde vekové rozpätie členov je od 4 do 14 rokov. O rok neskôr bola založená Detská ľudová hudba Haviar pod vedením Ondreja Hlaváča. Aktuálne má 7 členov vo veku od 8 do 15 rokov.

Od 30. septembra 2016 je vedúcou FS Haviar Mgr. Martina Dudášová. Predtým túto funkciu zastával Ing. Ján Vester.

Fotogaléria

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Vedúci: Mgr. Martina Dudášová, vedúca súboru
Adresa: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Korešpondenčná adresa: Pionierov 12, 048 01 Rožňava

Mobil: 0902 520 248
e-mail: fs.haviar@gmail.com

     

Podujatia:

4

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.