Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Hriňovčan

Folklórny súbor HriňovčanV kraji pod Poľanou žili a dodnes žijú ľudia – nositelia ľudových tradícií. Ich pričinením sa ľudové tance, vrchárske piesne a zvyky zachovali dodnes a dostali sa aj do programových čísel FS Hriňovčan. FS Hriňovčan datuje svoj vznik od 20. januára 1972 keď hŕstka nadšených mladých ľudí mala záujem o stretávanie sa s cieľom zabaviť sa a zatancovať si.

Ivana Sujová, ktorá sa naplno a s nadšením venuje súboru v súčastnosti, obohatila šperkovnicu tancov. Svojou prácou zanecháva po sebe dielo nesmiernej hodnoty, z ktorého môžu čerpať generácie milovníkov ľudovej kultúry naďalej.

Súbor Hriňovčan sa hneď od prvých rokov svojej existencie zúčastňuje Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, členovia sú súčasťou tímu pri organizovaní programov aj pre Hriňovské obecenstvo ale vystupuje aj v iných obciach, či mestách.

Súbor sa snaží zachovať aj pôvodné ľudové zvyky, ako sú stavanie a vyberanie májov, fašiangové obchôdzky, organizovanie ľudových zábav a naše dievčatá zachovávajú tradičné Čepčenie na Podpoľaní. Viac info na: facebook.com a https://www.instagram.com/cepcenieodhrinovskychdievok/

Okrem toho sa FS Hriňovčan zúčastňuje na rôznych festivaloch či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Ivana Sujová (Vedúca, Choreografka) – 0907 525 497
Marek Sarvaš (Riaditeľ Oz) – 0915 039 641
Jana Tušimová-Vrťová (Organizačná vedúca) – 0904 151 442
Michaela Micháliková (Krojárka)- 0914 196 346
Zuzana Haranzová (Čepčenie) – 0911 866 244

     

Podujatia:

2

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.