Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Hron

Folklórny súbor HronFS HRON funguje od roku 2009 ako občianske združenie OZ FS HRON a od leta 2013 sa v ňom uskutočnili viaceré zmeny. Vedenie tanečnej zložky súboru prevzal Oliver Dávid. Domov nášmu súboru od roku 2013 poskytuje IV. Základná škola v Žiari nad Hronom na Jilemnického ulici č. 2. Do súboru začali chodiť desiatky nových nadšených folkloristov. V súčasnosti má folklórny súbor tanečnú, spevácku a hudobnú zložku, ktoré majú dokopy viac ako 40 členov (od 13 rokov až do dôchodkového veku). V novembri 2017 sme oslávili 60 rokov existencie galaprogramom “Korene… tu sme ich zapustili”.

Tanečné nácviky prebiehajú v telocvični pravidelne dvakrát do týždňa:

 • pondelok 19:00 – 21:00
 • piatok o 18:00 – 21:00

Spevácke nácviky prebiehajú v piatok o 18:00 a druhýkrát v týždni dohodou.

Stále je možné sa v priebehu roka prihlásiť do súboru. Taký väčší nábor je však vždy koncom septembra. Nábor sa vždy koná do všetkých troch zložiek – tanečnej, hudobnej a speváckej. Dnes je vekový priemer súboru 20 – 25 rokov, máme však v zostave aj skúsenejších folkloristov, ktorí sú akýmisi ťahúňmi. Sú to väčšinou študenti stredných, či vysokých škôl.

My v súbore nie sme len kamaráti, sme viac. Sme jedna veľká rodina, ktorá spolu prežíva rôzne životné situácie tak „na javisku“, ako aj v „hľadisku“. A je to skutočne pravda. Folklórny súbor nám dáva viac ako len možnosť uvoľniť sa na nácvikoch, či sústredeniach alebo si z chuti zatancovať. Folklórny súbor je predovšetkým zloženie veľkého množstva rôznych ľudí s rôznymi problémami a životnými príbehmi. Je to teda jedno veľké zoskupenie skvelých priateľov, ktorí vytvorili jednu veľkú folklórnu rodinu. Prežívame spolu každodenné situácie, od prvej lásky až po svadbu, je toho veľa, čím sme si spoločne prešli, čo sme spolu zažili. Stretávame sa nie len na tréningoch a vystúpeniach, ale aj v bežnom živote, pri rôznych akciách, oslavách a príležitostiach. Je medzi nami puto priateľstva, ktoré v nás veľkou mierou vybudoval súbor. Sme partia, ktorá sa vie stretnúť, spoločne sa dobre zabaviť, zaspievať si, zatancovať, vymeniť si životné skúsenosti, príbehy, a tak si obohatiť život o mnoho veselých zážitkov a spomienok. S otvorenou náručou privítame každého, kto sa k nám pridá a obohatí náš súbor spevom, tancom, či hrou na hudobný nástroj.

História

Folklórny súbor Hron bol založený na jeseň v roku 1957. Jeho pôvodným zriaďovateľom bol Závod SNP a prvým vedúcim súboru bol Ján POLÁK, ktorý predtým pôsobil ako spevák v SĽUKu. Aj preto začal súbor najskôr účinkovať ako spevácke zoskupenie, ku ktorému sa až neskôr pridala aj tanečná zložka a hudobná zložka pod vedením harmonikára Vladislava Kutaša. Svoje prvé vystúpenie absolvoval súbor 1. mája 1958 v Kremnici. Skúšky súboru prebiehali v jedálni slobodárne na ulici Dukelských hrdinov, nakoľko ešte kultúrny dom – Závodný klub Partizán nebol dostavaný.

V roku 1959 prišiel do súboru choreograf a umelecký vedúci Pavol DLHOPOLEC, ktorý predtým pôsobil ako tanečný sólista v SĽUKu v Bratislave. Repertoár, ktorý zostavil pán Dlhopolec obsahoval tance z regiónov – Zemplína, Myjavy, Detvy a Horehronia. Za jeho pôsobenia sa stal súbor jedným z najlepších amatérskych súborov v bývalom Československu. V roku 1960 súbor vystupoval na kultúrnych podujatiach v Prahe počas II. československej spartakiády. V 1961 sa zúčastnil súťaže folklórnych súborov v Prahe, kde získal prvé miesto. V roku 1961 sa najstarší súbor rozpadol – nastalo obdobie, v ktorom si väčšina párov založila rodinu. Súbor opäť obnovil svoju činnosť potom, čo p. Dlhopolec vypísal konkurz v roku 1962. Záujem bol ohromujúci, pretože sa vytvorilo až 14 tanečných párov. Postupom času sa ustálila zostava súboru na pôvodných 8 tanečných párov (tak boli aj zostavované tance). Po opätovnom nacvičení všetkých tancov sa súbor znovu zviditeľnil, a to aj vďaka televízii. V roku 1963 pri príležitosti 10. výročia založenia Závodu SNP, pripravil súbor v spolupráci s ČSTV program pod názvom Žiara Žiaru a neskôr program Zlatý klas. Spolupráca s televíziou pokračovala aj naďalej. V roku 1965 sa súbor pod taktovkou režiséra Karola Strážnického podieľal na príprave programu Zem spieva. Tento program sa však podľa mnohých súčasníkov nikdy neodvysielal. V začiatkoch existencie sa všetky tance tancovali len v jednom kroji, až neskôr si súbor vybudoval aj svoju krojovú základňu. Kroje, čižmy a krpce získal folklórny súbor zo SĽUKu. Mnohé súčasti kroja si tanečníci šili sami a sami sa aj o svoje pridelené kroje starali. Až neskôr si vybrali spomedzi seba krojárku. Po smrti p. Dlhopolca viedla súbor v rokoch 1974 – 1975 jedna zo zakladajúcich členiek FS – pani GIZKA ŽEMBEROVÁ.

Od roku 1975 do roku 1985 viedol súbor JÁN KMEŤKA bývalý tanečník súboru Hron a bývalý člen VUS (Vojenský umelecký súbor) v Bratislave, ktorý bol choreografom aj organizačným vedúcim súboru. Počas jeho vedenia boli vytvorené tance ako Valašský, Banícky tanec, s ktorým bol súbor natáčať svoj program aj v Slovenskej televízii. Nacvičený bol aj Cigánsky tanec a taktiež boli upravené niektoré už nacvičené choreografie tancov Horehronský dupák, Verbunk a Myjava.

Od zimy v roku 1985 do roku 1995 súbor viedla MUDr. ĽUBICA CHLUPISOVÁ (tanečnica z Lúčnice), ktorá tiež obohatila súbor mnohými tancami. Po spoločnej spolupráci pani Dlhopolcovej a pani Chlupisovej sa umeleckým vedúcim na krátku dobu stal dlhoročný tanečník súboru OLIVER DÁVID, ktorý vytvoril choreografiu k zvykoslovnému obrazu z hornotekovskej obce Dolná Ždáňa a to „Ždánska Veľká noc“. Po čase prichádza do súboru mladá energická absolventka Košického konzervatória NATÁLIA ŠTRBOVÁ. Pod jej vedením pracoval súbor do roku 1999. V tom istom roku sa z Nemecka na rodné Slovensko vracia bývalý tanečník súboru ako aj tanečník „VUS-u“ (Vojenský umelecký súbor) MARIÁN PETRUŠ. Prácu umeleckého vedúceho prijal s nadšením, ale zákerná choroba mu nedovolila zrealizovať všetky svoje plány. Počas dvojročného pôsobenia v súbore vytvoril choreografiu „Na Jána“ (zvykoslovie z obce Podhorie), a zvykoslovie „Luckin stolček“.

V rokoch 2001-2003 sa umeleckým vedúcim FS HRON stal JAROSLAV UHRÍN (tanečný pedagóg ľudového tanca na Súkromnej umeleckej škole vo Zvolene). V krátkej dobe zostavil dievčenský tanec z Detvy „Fľaškový tanec“, tanec pre sólový pár zaľúbených z Detvy a zvykoslovný obraz „Od Lucie do Vianoc“.

Od roku 2003 do roku 2013 súbor prežíval bez dlhodobejšieho vedenia. Napriek malému počtu členov sa vďaka mladej nádejnej, a v tej dobe študentke, choreografke Mgr. art. MIROSLAVE VANKOVEJ darilo prichádzať aj s novými choreografiami z Liptova, Šarišu a Čierneho Balogu. Mirka Vanková žije síce v Bratislave, ale neváhala investovať svoju energiu a talent do FS Hron, za čo sme jej nesmierne vďační. Po 55. výročí FS Hron sa vedenia súboru opäť ujal OLIVER DÁVID, ktorý vytvoril spoluprácu s viacerými tanečnými pedagógmi a choreografmi. Popri tanečnej zložke fungovala ľudová hudba FS Hron pod vedením ZUZANY SÝKORJAKOVEJ. Počas 55 ročného účinkovania sa vo folklórnom súbore vystriedalo vyše 1 000 tanečníkov a spevákov. Niektorí si našli miesto v iných súboroch, niektorí odišli do iných miest a niektorí nie sú žiaľ už medzi nami.

Zakladajúci členovia súboru (1957)

Vedúci: Ján POLÁK
Umelecký vedúci: Pavol DLHOPOLEC
Členovia tanečnej zložky: Anna ALKOVÁ, Emília ANTALOVÁ, Ján BADINKA, Jozef BARNIAK, Mária BOŽIKOVÁ, Jozef BRANČÍK, Marta CZABÁKOVÁ, Milan DUBEŇ, Ondrej FRICKÝ, Július HARING, Zita HERGOTOVÁ, Dagmar KOLLÁROVÁ, Eva KOMPASOVÁ, Štefan KYSEL, Erika MENIAROVÁ, Milan MENIAR, Katarína OROSIOVÁ, Katarína PACALAJOVÁ, Rudolf PRADLA, Mária RUDZANOVÁ, Štefan SALKO, Oľga SÝKOROVÁ, Rehor ŠNAPKO, Gabriela ŠNAPKOVÁ, Anna VALOVÁ, Anna VÍTEKOVÁ, Dano ŽEMBER, Gizka ŽEMBEROVÁ, Marianna HRDÁ, Helena BRADTOVÁ

Hudobná zložka:
Harmonikár: Vladimír KUTAŠ.
Cimbalová hudba: Jozef ŠARKOZI, Ernest PEKAJ, Štefan VIRÁG, Martin TOKOLY, Vlado NÁROŽNÝ, Alexander LAKATOŠ

Vystúpenia v zahraničí

 • v rokoch 1964, 1974, 1976, 1991 a 1991 vystúpenia v Maďarsku (Sarvár, Várpalota, Bánk, Ajka)
 • v rokoch 1965, 1966 a 1977 reprezentoval Slovensko v Nemecku (Berlín)
 • v roku 1972 vystúpenie v Bulharsku (Razgrad)
 • v rokoch 1992, 1993 sa súbor predstavil v holandskom meste Burgum.
 • v roku 1989 absolvoval súbor vystúpenie v Rusku (Nikolajevo)
 • v roku 1998, 2003 a 2004 nadviazal súbor družbu a priateľské putá so zahraničnými Slovákmi z Báčskeho Petrovca (Srbsko).
 • viacero vystúpení v Poľku a v Čechách.
 • v roku 2015 absolvoval súbor vystúpenie v Chorvátsku – Istria Music Festival
 • v roku 2019 absolvoval súbor svetový festival Diano Marina 2019, San Remo – Cannes (Taliansko, Francúzsko)

Tanečný repertoár a choreografie

REGIONÁLNE PÁSMA (TEKOV):

 • VALAŠSKÝ TANEC (1976, P.Dlhopolec)
 • Banícka freska DOBRÁ ŠICHTA / ŠTÔLNE ŽIVOTA  (1978/1982, Janko Kmeťka, Julo Tamásfi z Kremnice)
 • FAŠIANGY NA VEĽKEJ LEHOTE – gajdošské tance; folklórny materiál spracovaný podľa D.Garaja z V. Lehoty (1986, Anna Dlhopolcová)
 • ŽDÁNSKA VEĽKÁ NOCzvykoslovný obraz z hornotekovskej obce Dolná Ždáňa (1996, Oliver Dávid )
 • Zvykoslovný obraz NA BARBORU – folklórny materiál z obce Podhorie na námet Margity Kúšikovej (1988, MUDr. Ľubica Chlupisová)
 • NA JÁNA – zvykoslovný obraz z obce Podhorie (2000, Marián Petruš)
 • LUCKIN STOLČEK – zvykoslovie na svätú Luciu (1999, Marián Petruš)

STREDNÉ SLOVENSKO (HOREHRONIE, DETVA)

 • „LIETALA ,BEHALA“ – ženské spevy a tance  z Horehronia (1994, Anna Dlhopolcová)
 •   DO ŠÓRU – dupáky z Horehronia (1976 , Pavol Dlhopolec)
 •   ROZKAZOVAČKY Z DETVY (1988 , MUDr. Ľubica Chlupisová)
 •   HAJDÚCH – chlapčenský tanec (1987, MUDr. Ľubica Chlupisová)
 • „SNUJEME, VRECIA“ – Dievčenské hry a tance z Detvy (1987, MUDr. Ľ. Chlupisová)
 •   NA DETVIANSKYCH LAZOCH (1998 , Miroslava Vanková  a Jožko Bartko)
 • „KOMUŽE JE ĽEPŠIE“  –Dievčenský fľaškový z Detvy (2001, Jaroslav Uhrín)
 • „KEĎ MI MALO“ – Ľúbostný tanec z Detvy ( 2001, Jaroslav Uhrín)
 •   GORAL (1977 , Pavol Dlhopolec)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO (ZEMPLÍN, ŠARIŠ)

 • „NAŠE KERCE“– Zemplínske karičky ,dievčenský kolesový tanec (MUDr. Ľubica Chlupisová )
 •   ZEMPLÍNSKY ČARDÁŠ (MUDr. Ľubica Chlupisová )
 • „MUSÍM VÁM MAMIČKU“ – Scénické ľúbostné tanečné sólo (1997 , Nataša Štrbová)
 • „MALA JA FRAJIRA“ – Šarišské koleso (2003, Mgr.art. Miroslava Vanková)
 •   KRUCENA A ŠARIŠ POLKA (2004, Mgr.art. Miroslava Vanková)

ZÁPADNÉ SLOVENSKO (MYJAVA)

 • TANEC ZAĽÚBENÝCH Z MYJAVY – vodená, vyhadzovaný (1993, Anna Dlhopolcová)

INÉ:

 • CIGÁNSKY TANEC ( 1985, Janko Kmeťka, Ján Pavle z Bratislavy)
 • LENDLER – rakúsky tanec (1959 – 1977, Pavol Dlhopolec)
 • RUSKÝ TANEC ( 1959,Pavol Dlhopolec )

Fotogaléria

Najnovšie články nášho súboru:

  Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Oliver Dávid (vedúci FS Hron)
oliverdwid@gmail.com
0918 083 732

Alena Porubská (vedúca tanečnej zložky)
Lucia Čížová (manažérka súboru)
cizova.lucia@gmail.com
0918 286 491

Kontaktujte ma, ak:

 • máte záujem o vystúpenie,
 • radi by ste nás podporili,
 • máte záujem o spoluprácu.

Ladislav Sebechlebský (vedúci ľudovej hudby)
lsebechlebsky@gmail.com
0905 976 863

Kontaktujte ma, ak:

 • máte záujem o ľudovú hudbu počas Vašej oslavy, svadby, kultúrnej akcie…

Ľubomíra Michaleje (manažérka čepčení)
lubomira.michaleje@gmail.com

Kontaktujte ma, ak:

 • máte záujem o čepčenie  alebo krátky program počas Vašej svadby.

Gabriela Hajdoniová (krojárka)
gabca69@gmail.com
0903 786 629

Kontaktujte ma, ak:

 • ak by ste si radi požičali kroje.

Občianske združenie Folklórny súbor Hron
MsKC, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
Web stránka: www.fshron.sk

     

Podujatia:

9

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.