Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Jánošík Svit

Folklórny súbor Jánošík SvitNa návrh ZK ROH (Závodný klub ROH) bolo rozhodnuté založiť malú ľudovú spevácko-tanečnú skupinu, ktorá mala príležitostne vystupovať pri rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a jeho okolí. Touto úlohou bol poverený mladý muzikant – huslista František PRISTAČ. V lete roku 1956 sa mu v spolupráci s bývalým tanečníkom SĽUK-u Jánom KRATOCHVÍLOM takúto skupinu podarilo založiť.

Úvodné roky fungovania súboru boli veľmi úspešné. Po odstránení začiatočníckych nedostatkov o tom hovoria mnohé krásne vystúpenia v meste, v okolitých obciach a aj po celej republike, ale hlavne úspechy dosiahnuté na súťažných prehliadkach folklórnych súborov. Z tých najvýznamnejších úspechov treba spomenúť: účasť na najznámejšom folklórnom festivale vo Východnej v roku 1958 – kde sa súbor umiestnil na 1. mieste, krajské kolo STM (Súťaž tvorivosti mládeže) v Košiciach 1959 – 1. miesto – postup na celoštátne kolo do Brna, krajské kolo STM v Prešove 1960 – 1. miesto – postup na celoštátne kolo v Prahe, kde sa podarilo súboru obsadiť 4. miesto zo šesťdesiatich súborov.

V roku 1988 prišla nečakaná strata, keď súbor navždy opustil jeho zakladateľ a dlhoročný vedúci Ing. František Pristač. Nové organizačné vedenie nemalo dostatok skúseností, aby hneď nadviazalo na predchádzajúce úspešné roky, a tak sa v roku 1990 po návrate zo zahraničného zájazdu v Juhoslávii súbor takmer rozpadol. Ostalo niekoľko zanietených členov – Ing. Dalibor Králik, Monika Ištvaniková, Veronika Paračková, Vlasta Homzová, Slavomír Bednarčík a Igor Hulín, ktorým to nedalo a rozhodli sa spoločne obnoviť fungovanie súboru.

Začiatkom roka 2002 sa viac menej šťastnou náhodou podarilo nadviazať spoluprácu s mladým nádejným choreografom Mgr. art. Lukášom Cabalkom z Bratislavy, ktorého prvotinou v našom súbore bola veľmi úspešná rytmická choreografia mládeneckého tanca s lyžičami „Laškový“ zo Zámutova.

Povzbudení týmto pre nás novým moderným poňatím scénického folklóru nasledovalo naštudovanie aj ďalších jeho krásnych a úspešných choreografií, ako napríklad „Do karičky“, „Čardáš“, „Polku hrali … a my šicke tancovali“, „Valaštiare“ a ďalších.

Spolu s niekoľkými spolupracovníkmi takisto dlhodobo osobne pripravoval tanečnú zložku súboru na zvládnutie jeho náročných choreografií. Nemenej dôležitou súčasťou vtedajšieho napredovania súboru bola aj spolupráca s Mgr. art. Petrom Jantoščiakom, ktorý nielenže spracoval hudbu k viacerým novým choreografiám, ale sa ju podujal aj dôkladne nacvičiť s našimi muzikantmi. Toto mimoriadne choreograficky plodné obdobie položilo základ súčasného umeleckého smerovania súboru, ktoré vyvrcholilo 17. – 18. novembra 2006 slávnostným galaprogramom k jubilejnému 50. výročiu založenia Folklórneho súboru Jánošík vo Svite. Začiatkom roka 2010 sa z pracovných a osobných dôvodov vzdal vedenia v súbore dlhoročný riaditeľ a manažér Slavomír Bednarčík. Počas 13-tich rokov jeho „riaditeľovania“ súbor nielenže precestoval a úspešne sa predstavil v množstve európskych krajín od Turecka až po Anglicko, ale sa aj výrazne kvalitatívne pozdvihol a meno Jánošík zo Svitu sa stalo konečne známym aj v slovenskej folklórnej obci. Novým dočasným riaditeľom občianskeho združenia bol zvolený tanečník Ing. Jozef Dluhý, ktorý viedol združenie do 1. apríla 2011, kedy bol novým riaditeľom zvolený tanečník Marek Kačmarčík. Pod jeho vedením sa súbor pripravoval na slávnostný program k 55. výročiu založenia súboru, ktorý sa uskutočnil v novembri 2011.

Fotogaléria

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

0908 260 599
janosiksvit@gmail.com

     

Podujatia:

4

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.