Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Sabinovčan

Folklórny súbor SabinovčanFolklórny súbor Sabinovčan vznikol v roku 1982 pri MsKs v Sabinove. Jeho spoluzakladateľom a prvým umeleckým vedúcim, bol Štefan Kucko.

Folklórny súbor Sabinovčan sa venuje umeleckej tanečnej tvorbe, vychádzajúcej z autentického folklóru najmä z regiónov východného Slovenska. Pozostáva z troch zložiek a to z tanečnej, speváckej a hudobnej zložky. Tanečný kolektív tvoria amatérski tanečníci vo veku od 15 – 30 rokov. Umeleckým vedúcim súboru je Štefan Foriš.

Tanečnú zložku Sabinovčan – Vytrvalci tvoria bývalí členovia FS Sabinovčan vo vekovom rozmedzí nad 35 rokov.

Súbor má aj svoju vlastnú prípravku (Sabinik) pre deti od 10 do 15 rokov, kde sa pod odborným vedením pripravujú na vstup do súboru.

Vedúcou speváckej zložky je Tamara Tomášková a vedúcim hudobnej zložky je Mgr. Ján Bak.

V priebehu svojej činnosti súbor absolvoval zahraničné zájazdy. Zúčastnil sa medzinárodných festivalov v známych európskych krajinách: Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Juhoslávia, Portugalsko, Belgicko, Francúzsko, Bulharsko, Turecko a Čína. Sabinovčan videli diváci aj na africkom kontinente v Alžírsku.

V súbore pôsobili mnohí tanečníci, speváci a muzikanti, ktorí neskôr pôsobili alebo ešte pôsobia v známych profesionálnych, poloprofesionálnych a amatérskych súboroch, ako sú: SĽUK, Lúčnica, PUĽS, Šarišan, Dúbrava, Borievka, Jánošík, Zobor, Torysa.

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Vedúcou speváckej zložky je Tamara Tomášková
Vedúcim hudobnej zložky je Mgr. Ján Bak

0948 116 696
fssabinovcan@gmail.com

   

Podujatia:

0

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.