Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Trenčan

Folklórny súbor TrenčanFolklórny súbor Trenčan pracuje pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne nepretržite od svojho vzniku v r. 1949. Zakladateľmi súboru boli manželia Kubalovci. V súčasnosti vedú súbor dcéry manželov Kubalovcov a ďalší pedagógovia. Jeho členovia sú študenti stredných škôl vo veku 15 – 19 rokov, ktorí sa práci v súbore venujú vo svojom voľnom čase.

Prvým tancom, ktorý vznikol na základe vlastného výskumu, boli tanečné hry. Folklórny výskum trenčianskej oblasti sa stal hneď v prvých rokoch existencie súboru hlavným zdrojom materiálu. Výskum robila prof. Eleonóra Kubalová prakticky od začiatku. Nápomocní jej boli už prví členovia súboru, ktorí mali za úlohu vyhľadať vo svojom okolí a naučiť sa od svojich babiek, tetiek a iných príbuzných nové piesne, hry a tance a doniesť ich do súboru. Bol to akýsi kolektívny výskum a dôležitá bola aj zainteresovanosť členov súboru o folklór. Výskumom v obciach trenčianskeho regiónu sa podarilo zachrániť mnoho tanečných prvkov a oživiť mnohé ľudové piesne, na ktoré sa už takmer zabudlo. Trenčan dodnes spracováva pôvodný folklórny materiál z vlastných výskumov.

Folklórny súbor Trenčan patrí medzi najstaršie a najvyspelejšie súbory na Slovensku. Zameriava sa na uchovávanie pôvodného folklórneho materiálu trenčianskeho regiónu (západná časť Slovenska), ktorý umelecky spracováva. Svojich členov vedie k poznávaniu folklórnych tradícií, rozvíja estetické cítenie a pohybovú kultúru. V súbore sa doteraz vystriedalo viac ako 1400 členov, ktorí si tu vytvorili svoj vzťah k ľudovému umeniu a mnohí pokračovali v tejto činnosti aj po odchode z Trenčanu najmä vo vysokoškolských folklórnych súboroch. Vytvorených bolo viac ako 110 choreografií, z ktorých približne 20 tvorí súčasný tanečný repertoár súboru. Neoddeliteľnou súčasťou tanečnej zložky súboru je ľudová hudba a dievčenská spevácka skupina, ktoré rovnocenne dopĺňajú program a robia aj samostatné koncerty.

Za 70 rokov svojej činnosti folklórny súbor Trenčan absolvoval viac ako 2400 predstavení doma i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňoval rôznych prehliadok a súťaží, kde získaval popredné ocenenia. Krásu slovenského folklóru v jeho podaní mali možnosť vidieť diváci vo všetkých kútoch Slovenska i mnohí diváci v zahraničí – naposledy v Číne, Nemecku, Indonézii, na Taiwane, vo Fínsku, Francúzsku a Kanade. Patrí medzi častých účastníkov Krajských folklórnych slávností v Krakovanoch a neskôr na Myjave, Medzinárodného folklórneho festivalu vo Východnej, Medzinárodného folklórneho festivalu v Strážnici a vystupoval na rôznych ďalších folklórnych festivaloch a národopisných slávnostiach v rámci celého Slovenska i Českej republiky. Na zahraničných zájazdoch uskutočnil 650 predstavení, tlieskali mu diváci v 31 krajinách Európy, Ameriky, Ázie a Afriky, niektoré štáty sme navštívili viackrát.

Organizačná vedúca a štatutárny zástupca – Ing. Gabriela Šebáňová
Umelecké vedenie – Ing. Elena Kubalová
Vedúci ľudovej hudby – Miroslav Hulín
Vedúca speváckej zložky – Marcela Hulinová

Fotogaléria

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

Folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra
ul. 1.mája č. 2, 911 35 Trenčín

tel.: 032/7434422, 032/7434204
e-mail: trencan@glstn.sk

     

Podujatia:

7

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.