Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Folklórny súbor Vtáčnik

Folklórny súbor VtáčnikKorene súboru siahajú v polovici 60-tych rokov do Veľkej Lehôtky, kde skupina mladých nadšencov nie len z Prievidze ale aj s okolitých dedín, spoločne s cimbalovou muzikou Zábojnikovcov dali základ pre vznik folklórneho súboru, ktorý neskôr dostal názov Vtáčnik, s veľkou podporou vtedajšieho Domu kultúry ROH v Prievidzi. Príchod Milana Chvasteka, skúseného pracovníka kultúry, zanieteného speváka, hudobníka a tanečníka, znamenal náhradu živelnosti za systematickú prácu. 13 rokov vedenia súboru, to sú stovky vystúpení, 18 tancov, vyše 160 mladých ľudí, ktorí v súbore účinkovali. Na jeho podnet vzniká v roku 1974 aj detský folklórny súbor Malý Vtáčnik, ktorý viedli pani Habšudová a Valentová. V roku 1981 sa novým zriaďovateľom folklórneho súboru Vtáčnik stalo Mestské kultúrne stredisko Gustáva Švéniho v Prievidzi. O rok na to prevzal vedenie súboru Štefan Sekula. Rozšíril repertoár súboru o región Horehronia a predovšetkým o tance domáceho prostredia súboru a regiónu hornej Nitry. Jeho prácu pozitívne ovplyvnila spolupráca s pani doktorkou Vlastou Tóthovou z Hornonitrianskeho múzea.

Umeleckí vedúci súboru v ďalších rokoch boli Mgr. Oto Mello (r.1984), Eva Petríková – Matiašková (r.1985), Alena Meszárošová (od r.1987).

V roku 1987 prevzala umelecké vedenie súboru Alena Meszárošová, bývalá tanečnica folklórneho súboru Trenčan z Trenčína a súboru Technik z Bratislavy, ktorej s choreografiami pomáhala vedúca detského súboru Eliška Hrbíková. O hlasovú prípravu v tom období sa starala Iveta Pršová, bývalá sólová speváčka súboru. Na začiatku tejto etapy s prvoti viedol ľudovú hudbu Anton Pršo a následne ho vystriedali ďalšie zvučné mená, ako Ľuboš Hrdý a Daniel Kubizna. Toto živné a kreatívne obdobie, prinieslo do súboru množstvo dôležitej spolupráce, čoho výsledkom boli nové inšpirácie, celovečerné programy a choreografie ako napríklad „V Poluvsii na zábave“. Vo februári 1997 do života súboru vstupuje nový umelecký vedúci Ľubomír Macek. S jeho príchodom sa uskutočnili viaceré zmeny, nie len v organizácii ale i v hudobnej zložke, i vďaka mladému muzikantovi, huslistovi Jankovi Strmenskému. Počas nasledujúcich 20-tich rokov, pod vedením Lubomíra Maceka, súbor uskutočnil nespočetné množstvo vystúpení nie len na Slovensku ale i v zahraničí.

V roku 2017 si košeľu umeleckého vedúceho folklórneho súboru vtáčnik obliekol dlhoročný tanečník a pedagóg Tomáš Bakyta. Zanietený tanečník a srdcom Vtáčničiar prevzal súbor s veľkou zodpovednosťou. Za krátku dobu pribudli nové tance nielen z regiónu ale aj iných oblasti Slovenska. Tomáš Bakyta pokračuje v tradícii predchádzajúcich vedúcich a snaží sa o udržanie súboru v povedomí nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Veľkú podporu na jeho ceste mu dodáva FS senior Vtáčnik.

Najnovšie články nášho súboru:

    Nenašli sa žiadne články.

Kontakty:

0948 270 106
kontakt@fsvtacnik.sk

     

Podujatia:

4

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.