Súbory

Tradície

Skanzeny

Kroje

Hore

Slovenské tradície a remeslá

Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Keďže naši predkovia žili v úzkom spojení s prírodou, zvyky a tradície slovenského ľudu sa viažu najmä na prírodný cyklus (najmä tie z predkresťanských čias), s príchodom kresťanstva sa objavujú aj kresťanské sviatky a obyčaje. Zvyky a tradície mali vždy regionálny charakter, t. j. viazali sa na určitý región Slovenska. Dokonca môžeme povedať, že čo dedina – to iné zvyky. Mnohé jedinečné zvyklosti ľudových tradícií sa zachovali dodnes, či už v podobe ľudovej architektúry, hudby, spevu a tanca, jedinečných zvykov, alebo ľudovej tvorby a remesiel.

Fotogaléria

Najnovšie články:

  • Vo štvrtok po druhej ohláške v kostole začali chodiť zváči, po jednom z nevestineja ženíchovej rodiny, pozývať na svadbu. Boli to 12 – 13 roční chlapci, nosili valašky vyzdobené šnorkami a také isté šnorky mali aj na širiakoch. Na papieri

  • Pletenie čipiek patrí medzi najstarobylejšie a najarchaickejšie textilné techniky na Slovensku. Doteraz najstaršia správa o čipkách z Liptova sa zachovala v protokole obce Sielnica z roku 1772. Expozícia liptovskej paličkovanej čipky, nachádzajúca sa v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku, prezentuje charakteristické

  • To je názov pútavej expozície ľudovej modrotlače v Národopisnom múzeu, ktoré sa nachádza v historickej budove niekdajšieho sídla soľného úradu v Liptovskom Hrádku. Expozícia predstavuje dejiny modrotlačiarstva ako cechového remesla v Liptove a prezentáciu ľudového odevu a bytového textilu z

  • Všetci nadšenci pre ovčiarstvo, salašníctvo a pastierstvo si prídu na svoje v tomto Ovčiarskom múzeu. Expozícia ovčiarstva v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku je špecializovaná expozícia pastierskej kultúry vybudovaná v podkroví historickej budovy - niekdajšieho sídla soľného úradu. Múzeum spravuje jedinečný

0

Spoznávame všetko krásne, čo na Slovensku máme :-) Predstavenie folklórnych súborov, spoznávanie ľudovej architektúry a tradícií.